Algemene Voorwaarden

Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen (offertes) en overeenkomsten waarbij de wederpartij (“de opdrachtgever”) aan Sightline Productions B.V. (“Sightline”) de opdracht geeft tot het (doen) uitvoeren van werkzaamheden en/of het (doen) leveren c.q. ter beschikking stellen van zaken en/of diensten, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

[download id=”23417″ template=”button”]